Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Το Πρόγραμμα για τη Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση (ΔΑΜ) για την περίοδο 2021-2027 αποτελεί το βασικό προγραμματικό πλαίσιο εφαρμογής του Εθνικού Σχεδίου για τη ΔΑΜ προς μια κλιματικά ουδέτερη και κυκλική οικονομία, το οποίο καταρτίστηκε για τις περιοχές που εξαρτώνται περισσότερο από τα ορυκτά καύσιμα και έχει ως βάση αναφοράς τα αναλυτικά Εδαφικά Σχέδια ΔΑΜ των Περιφερειών Δυτικής Μακεδονίας, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης και του Δήμου Μεγαλόπολης. Ο συνολικός προϋπολογισμός του Προγράμματος ανέρχεται σε 1.617.716.955 Ευρώ. Οι πόροι αυτοί προέρχονται από το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης, το οποίο παρέχει στις περιοχές αυτές τα αναγκαία μέσα προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις κοινωνικές, τις εργασιακές, τις οικονομικές και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της μετάβασής τους. Ο προϋπολογισμός συμπληρώθηκε με πόρους από το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ+, ενώ επιπλέον 300.000.000 Ευρώ θα διατεθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας αποκλειστικά για την αποκατάσταση και τον επαναπροσδιορισμό της χρήσης εδαφών στα εξορυκτικά πεδία της Δυτικής Μακεδονίας και του Δήμου Μεγαλόπολης.

Το παρόν συνοπτικό υπόμνημα κατανόησης των βασικών αρχών (Concept Paper) του Προγράμματος ΔΑΜ στο οποίο παρουσιάζεται η αρχιτεκτονική του και συμπυκνώνονται οι κατευθύνσεις σχεδιασμού της αναπτυξιακής του στρατηγικής καθώς του τρόπου εφαρμογής της, εγκαινιάζει έναν νέο κύκλο ευρείας διαβούλευσης με τους θεσμικούς εταίρους, τους εμπλεκόμενους φορείς και τους πολίτες για τη διατύπωση σχολίων και παρατηρήσεων, ο οποίος θα ολοκληρωθεί με την κατάρτιση του Προγράμματος και την έγκρισή του από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

H διαβούλευση θα είναι ανοιχτή έως τις 26 Απριλίου 2021 και τα σχόλια και παρατηρήσεις μπορούν να υποβάλλονται μέσω δομημένου ερωτηματολογίου

Δείτε εδώ το Εννοιολογικό Υπόμνημα (CONCEPT PAPER) του Προγράμματος ΔΑΜ. 

https://www.sdam.gr/sites/default/files/2021-04/CONCEPT%20PAPER_%CE%A0%CE%94%CE%91%CE%9C%20%CE%A4%CE%95%CE%9B_0.pdf

Δείτε εδώ το Ερωτηματολόγιο Διαβούλευσης 

  https://forms.office.com/r/2G2RCNGv4y

 

Δείτε τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου Διαβούλευσης εδώ