ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ https://www.sdam.gr/ el Σύμφωνο Συνεργασίας ΥΠΑΝΕΠ - ΥΠΑΑΤ https://www.sdam.gr/node/437 <span property="schema:name">Σύμφωνο Συνεργασίας ΥΠΑΝΕΠ - ΥΠΑΑΤ</span> <span rel="schema:author"><span lang="" about="/user/49" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">ebratsioti</span></span> <span property="schema:dateCreated" content="2022-07-15T09:53:27+00:00">Παρ, 07/15/2022 - 12:53</span> Fri, 15 Jul 2022 09:53:27 +0000 ebratsioti 437 at https://www.sdam.gr Το Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης για την περίοδο 2021-2027 υποβλήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή https://www.sdam.gr/node/422 <span property="schema:name">Το Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης για την περίοδο 2021-2027 υποβλήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή</span> <span rel="schema:author"><span lang="" about="/user/35" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">akailis</span></span> <span property="schema:dateCreated" content="2022-05-13T06:00:05+00:00">Παρ, 05/13/2022 - 09:00</span> Fri, 13 May 2022 06:00:05 +0000 akailis 422 at https://www.sdam.gr Συνάντηση του Πελοπίδα Καλλίρη, Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, με τον Κωστή Μουσουρούλη. https://www.sdam.gr/node/398 <span property="schema:name">Συνάντηση του Πελοπίδα Καλλίρη, Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, με τον Κωστή Μουσουρούλη.</span> <span rel="schema:author"><span lang="" about="/user/35" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">akailis</span></span> <span property="schema:dateCreated" content="2022-01-21T12:25:53+00:00">Παρ, 01/21/2022 - 14:25</span> Fri, 21 Jan 2022 12:25:53 +0000 akailis 398 at https://www.sdam.gr «Άρχισε η διαβούλευση για Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Προγράμματος ΔΑΜ 2021-2027» https://www.sdam.gr/node/392 <span property="schema:name">«Άρχισε η διαβούλευση για Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Προγράμματος ΔΑΜ 2021-2027»</span> <span rel="schema:author"><span lang="" about="/user/49" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">ebratsioti</span></span> <span property="schema:dateCreated" content="2021-12-28T11:22:40+00:00">Τρί, 12/28/2021 - 13:22</span> Tue, 28 Dec 2021 11:22:40 +0000 ebratsioti 392 at https://www.sdam.gr Άρχισε η διαβούλευση για το νομοσχέδιο σχετικά με τη Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση. https://www.sdam.gr/node/352 <span property="schema:name">Άρχισε η διαβούλευση για το νομοσχέδιο σχετικά με τη Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση. </span> <span rel="schema:author"><span lang="" about="/user/35" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">akailis</span></span> <span property="schema:dateCreated" content="2021-10-12T12:43:28+00:00">Τρί, 10/12/2021 - 15:43</span> Tue, 12 Oct 2021 12:43:28 +0000 akailis 352 at https://www.sdam.gr ΚΩΣΤΗΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ:Το Πρόγραμμα Δίκαιης Μετάβασης στοχεύει και στην ενεργειακή αυτονομία, τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή των νησιών. https://www.sdam.gr/node/452 <span>ΚΩΣΤΗΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ:Το Πρόγραμμα Δίκαιης Μετάβασης στοχεύει και στην ενεργειακή αυτονομία, τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή των νησιών.</span> <span><span lang="" about="/user/35" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">akailis</span></span> <span>Τετ, 11/09/2022 - 08:48</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p>Στη στήλη <strong>"ΓΝΩΜΗ" </strong>της εφημερίδας<strong> "ΤΑ ΝΕΑ"</strong> στις 05/11/2022, ο<strong> Κωστής Μουσουρούλης, </strong> <strong>Πρόεδρος της</strong> <strong>Συντονιστικής Επιτροπής του Σχεδίου Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης</strong>, σε άρθρο του με τίτλο <strong>"Νησιά και κλιματική ουδετερότητα", </strong>αναφέρθηκε στην τεράστια σημασία που έχει για<strong> τις εξαρτημένες από τον άνθρακα νησιωτικές περιοχές της Ελλάδας, το Πρόγραμμα Δίκαιης Μετάβασης.</strong></p> <p>Τονίζει δε πως " <strong>Το Πρόγραμμα Δίκαιης Μετάβασης αποτελεί μια μεγάλη ευκαιρία</strong> εν τω γίγνεσθαι, <strong>για τη διασφάλιση της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής σε ευαίσθητες περιοχές της ηπειρωτικής και της νησιωτικής Ελλάδας".</strong></p> <p><strong>Ακολουθεί το άρθρο:</strong></p> <p><strong>Νησιά και κλιματική ουδετερότητα</strong></p> <p lang="el-GR" xml:lang="el-GR" xml:lang="el-GR">Τ<strong>ο πρώτο ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ΕΣΠΑ για τη δίκαιη μετάβαση των εξαρτημένων από τον άνθρακα περιοχές είναι Ελληνικό.</strong> Απευθύνεται στις περιοχές εξόρυξης και καύσης λιγνίτη για ηλεκτροπαραγωγή καθώς και στα μη διασυνδεδεμένα με το ηπειρωτικό ηλεκτρικό σύστημα νησιά (ΜΔΝ), τα οποία ηλεκτροδοτούνται με καύση πετρελαίου σε αυτόνομους θερμοηλεκτρικούς σταθμούς (ΑΣΠ). <strong>Οι περιοχές αυτές θα ενισχυθούν με </strong><strong>1,63 δις ευρώ, </strong>προκειμένου <strong>να στηριχθεί η απασχόληση και να επιτευχθεί η ισορροπημένη και βιώσιμη ανάπτυξή τους.</strong></p> <p lang="el-GR" xml:lang="el-GR" xml:lang="el-GR"> </p> <p>Οι ΑΣΠ συγκροτούν 32 αυτόνομα ηλεκτρικά συστήματα που τροφοδοτούν ένα ή περισσότερα ΜΔΝ. Τα 24 θα αποσυρθούν έως το 2029, με την ολοκλήρωση της συνδετήριας καλωδίωσής τους, ενώ τα 8 θα παραμείνουν σε καθεστώς ΜΔΝ. <strong>Η</strong><strong> ενεργειακή μετάβαση </strong><strong>θα πραγματοποιηθεί με τη σταδιακή διείσδυση των ΑΠΕ στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας.</strong> Στην πρώτη περίπτωση, λόγω της αύξησης του «ηλεκτρικού χώρου» που θα προκύψει από τη διασύνδεση, και στη δεύτερη, με την εγκατάσταση υβριδικών σταθμών παραγωγής οι οποίοι συνδυάζουν αιολική-ηλιακή ενέργεια με συστήματα αποθήκευσης ενέργειας.</p> <p lang="el-GR" xml:lang="el-GR" xml:lang="el-GR"><strong>Για να πετύχουμε την ένταξη των ΜΔΝ στο χάρτη δίκαιης μετάβασης, υποστηρίξαμε ότι</strong>: (1) η παραγωγή καθαρής ενέργειας θα συμβάλλει στον βιώσιμο μετασχηματισμό των δύο βασικών πυλώνων ανάπτυξης και μεγαλύτερων καταναλωτών ενέργειας: <strong>του </strong><strong>τουρισμού και της γαλάζιας οικονομίας.</strong> Αλλιώς, η μετάβαση θα είναι ελλιπής, με συνεπαγόμενες επιπτώσεις στο ανθρώπινο δυναμικό, το παραγωγικό κεφάλαιο και το φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον, (2) η ενεργειακή μετάβαση<strong> </strong>ανάλογα με την περίπτωση, επηρεάζει με διαφορετικό τρόπο κάθε συστάδα νησιών τόσο σε σχέση με την<strong> απώλεια θέσεων εργασίας και τη μείωση της οικονομικής δραστηριότητας,</strong> όσο και σε σχέση με τη δυνατότητα <strong>διαφοροποίησης της τοπικής τους οικονομίας</strong> και (3) <strong>η</strong><strong> ενεργειακή μετάβαση </strong>επηρεάζει διαφορετικά κάθε νησί, ανάλογα με τη βαρύτητα του πετρελαίου στο παραγωγικό του σύστημα, ενώ προκαλεί επιπλέον κόστη τα οποία δεν μπορούν να επωμιστούν εξ ολοκλήρου τα νησιά, με δεδομένες τις φυσικές προκλήσεις της νησιωτικότητας.</p> <p lang="el-GR" xml:lang="el-GR" xml:lang="el-GR">Ειδικά για τα νησιά τα οποία χαρακτηρίζονται από πληθυσμιακή στασιμότητα, αδύναμες οικονομίες, χαμηλή ποιότητα υποδομών/υπηρεσιών και γεωγραφική απομόνωση, <strong>η διαφοροποίηση, </strong>με αφετηρία την ενεργειακή μετάβαση και τις αλλαγές που αυτή επιφέρει στις τοπικές οικονομίες, <strong>θα επιδιωχθεί μέσω της πρωτοβουλίας </strong><strong>Gr</strong><strong>-</strong><strong>eco</strong><strong> </strong><strong>Islands</strong>. <strong>Η πρωτοβουλία θα χρηματοδοτήσει ολιστικές παρεμβάσεις που συμβάλλουν στην ενεργειακή αυτονομία και στη στροφή των τοπικών οικονομιών προς πιο πράσινες και βιώσιμες δραστηριότητες</strong>. Οι πόροι θα προέλθουν κυρίως από το Πρόγραμμα «Περιβάλλον &amp; Κλιματική Αλλαγή» και συμπληρωματικά από το Πρόγραμμα Δίκαιης Μετάβασης και τα Περιφερειακά Προγράμματα.</p> <p lang="el-GR" xml:lang="el-GR" xml:lang="el-GR">Επιπλέον, πετύχαμε τη δυνατότητα χορήγησης σε όλες τις περιοχές μετάβασης έως και <strong>10% επιπλέον ποσοστό ενίσχυσης για μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις,</strong> ανεξάρτητα από την πηγή χορήγησης της ενίσχυσης (εθνικοί ή ευρωπαϊκοί πόροι).</p> <p lang="el-GR" xml:lang="el-GR" xml:lang="el-GR"><strong>Το Πρόγραμμα Δίκαιης Μετάβασης αποτελεί μια μεγάλη ευκαιρία εν τω γίγνεσθαι, για τη διασφάλιση της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής σε ευαίσθητες περιοχές της ηπειρωτικής και της νησιωτικής Ελλάδας</strong>.</p></div> <div class="field field--name-field-image field--type-image field--label-hidden field__item"> <img src="/sites/default/files/2022-11/DSC03581copy.jpg" width="2450" height="1890" alt="" typeof="foaf:Image" /> </div> <div class="field field--name-field-post-category field--type-entity-reference field--label-hidden field__items"> <div class="field__item"><a href="/taxonomy/term/67" hreflang="en">ΥΠΕΝ</a></div> </div> <div class="field field--name-field-tags field--type-entity-reference field--label-inline"> <div class="field__label">Tags</div> <div class="field__items"> <div class="field__item"><a href="/taxonomy/term/13" hreflang="el">ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ</a></div> <div class="field__item"><a href="/taxonomy/term/76" hreflang="el">ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ</a></div> <div class="field__item"><a href="/taxonomy/term/55" hreflang="el">ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΚΑΙΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ</a></div> <div class="field__item"><a href="/taxonomy/term/61" hreflang="el">ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ</a></div> <div class="field__item"><a href="/taxonomy/term/74" hreflang="el">ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ</a></div> <div class="field__item"><a href="/taxonomy/term/75" hreflang="el">ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ</a></div> </div> </div> Wed, 09 Nov 2022 06:48:44 +0000 akailis 452 at https://www.sdam.gr Εκδήλωση στο Ζάππειο: Ευρωπαϊκή και Ελληνική Στρατηγική για το Υδρογόνο https://www.sdam.gr/node/451 <span>Εκδήλωση στο Ζάππειο: Ευρωπαϊκή και Ελληνική Στρατηγική για το Υδρογόνο</span> <span><span lang="" about="/user/35" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">akailis</span></span> <span>Τρί, 11/08/2022 - 10:02</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p><strong>Ο Κωστής Μουσουρούλης, Πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής του Σχεδίου Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης </strong>για μια ουδέτερη κλιματικά και βιώσιμη οικονομία<strong>, </strong>συμμετείχε ως ομιλητής στην εκδήλωση<strong> με θέμα: Η Ευρωπαϊκή Στρατηγική Υδρογόνου, ο ρόλος της Ελλάδας ως ενεργειακού κόμβου και η Ελληνική Στρατηγική Υδρογόνου, </strong>που πραγματοποιήθηκε <strong>στις 7 Νοεμβρίου 2022 </strong>στο Ζάππειο Μέγαρο στην Αθήνα.</p> <p>Η εκδήλωση ήταν πρωτοβουλία<strong> </strong>του <strong><strong>Γιώργου Χατζημαρκάκη, Διευθύνοντα Σύμβουλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Υδρογόνου (Hydrogen Europe)</strong></strong><strong> με συν-διοργανωτές </strong>από<strong> την Ευρωπαϊκή Ένωση Υδρογόνου, την Περιφέρεια Κρήτης, την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, την Περιφέρεια Θεσσαλίας και την Επιτροπή για τη χάραξη Εθνικής Στρατηγικής για το Υδρογόνο.</strong></p> <p>Την εκδήλωση χαιρέτησαν ο<strong> </strong>κ.<strong> Μιχάλης Παπαδόπουλος, Υφυπουργός Μεταφορών και Υποδομών </strong>και η κα,<strong> Μαρία Σπυράκη, βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.</strong></p> <p>Στο πάνελ συμμετείχαν<strong> οι κκ. Γιώργος Κασαπίδης, Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, Γιώργος Αλεξάκης, Αντιπεριφερειάρχης Κρήτης, Βασίλης Γρηγορίου,</strong> Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Advent Technologies Holdings<strong>, Νίκος Ντάβος, </strong>Συνιδρυτής και Διαχειριστής του Cluster Βιοοικονομίας και Περιβάλλοντος Δυτικής Μακεδονίας (CluBE),<strong> Κωστής Μουσουρούλης, Πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής του Σχεδίου Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, Aθανάσιος Στούμπος, </strong>Συνιδρυτής CYRUS A.E. και Εθνικός Εκπρόσωπος στο Clean Hydrogen JU<strong> </strong>και<strong> Ιωάννης Μπούκης, Διευθύνων Σύμβουλος της Ελληνικής Εταιρείας Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, </strong>με συντονιστή της εκδήλωσης<strong> τον κ.Τάκη Σαράντη, </strong>Δημοσιογράφο της ΕΡΤ.</p> <p> </p> <p><strong>Ακολουθεί η τοποθέτηση του Κωστή Μουσουρούλη:</strong></p> <p> </p> <p>Βρισκόμαστε σήμερα<strong> λίγο πριν από την κορύφωση της χρήσης των ορυκτών καυσίμων</strong>, σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας. Θα ακολουθήσει η πτώση. Ωστόσο, εάν αυτό δεν συμβεί, θα συνεχιστεί η απορρύθμιση του κλίματος από τις ανθρώπινες δραστηριότητες, ιδίως των G20 οι οποίοι εκπέμπουν το 80% των αερίων του θερμοκηπίου. Οι δραστηριότητες αυτές είναι και θα είναι αυτεπίστροφες σε όλους υπό δύο μορφές : των φυσικών καταστροφών και του οικονομικού κόστους τόσο για την αποκατάστασή τους, όσο και για την αντιμετώπιση του αυξημένου κόστους των προϊόντων και των αγαθών. Αρκεί μια ελάχιστη αύξηση της θερμοκρασίας για να εκτινάξει το κόστος παραγωγής, μεταφοράς και διανομής τους.</p> <p> </p> <p>Αυτή η σκέψη μας οδηγεί στην ευτυχή συγκυρία αυτής της τέλειας καταιγίδας που ζούμε. Και όμως, αυτό δεν είναι οξύμωρο. Τ<strong>ο ράλι των τιμών φυσικού αερίου λειτουργεί ως καταλύτης </strong><strong>που θα επιταχύνει την πτώση της χρήσης των ορυκτών καυσίμων, και την μετάβαση </strong><strong>σε εναλλακτικές μορφές ενέργειας.</strong> Η κατάσταση αυτή θυμίζει την πετρελαϊκή κρίση του 1973, όταν η Ευρώπη έχει εναγκαλιστεί με τους Άραβες προμηθευτές πετρελαίου. Όταν η ζήτηση αυξήθηκε με τη προσφορά να είναι ανεπαρκής, οι τιμές εκτοξεύθηκαν, εκτός βεβαίως της γεωπολιτικής διάστασης του ζητήματος.</p> <p>Αργότερα, τη θέση των Αράβων κατέλαβαν οι Ρώσοι. Όχι από μόνοι τους. Η Ευρώπη τους την παραχώρησε. Το 1991, μετά την πτώση του τείχους του Βερολίνου, όταν στην προσπάθεια εξόδου από τον ασφυκτικό κλοιό των Αράβων, <strong>η </strong><strong>Ευρώπη</strong><strong> μαζί με τον</strong><strong> Καναδά, </strong><strong>τις ΗΠΑ </strong><strong>και </strong><strong>την </strong><strong>Ιαπωνία</strong><strong>, </strong><strong>συμφώνησαν σε ένα</strong><strong>ν Ενεργειακό Χάρτη μέσω του οποίου η </strong><strong>Ευρώπη</strong><strong>,</strong><strong> </strong><strong>διαθέτουσα</strong><strong> τεχνολογία</strong><strong>,</strong><strong> και </strong><strong>η Ρωσία, διαθέτουσα αέριο και πετρέλαιο, θα ανέπτυσσαν συνεργασία.</strong> Ακολούθησε το 1994 η <strong>Συνθήκη για το</strong><strong>ν Ευρωπαϊκό Ενεργειακό </strong><strong>Χάρτη </strong><strong>ο οποίος</strong><strong> </strong><strong>άνοιξε τον δρόμο </strong><strong>για την λεγόμενη διαφοροποίηση </strong><strong>των </strong><strong>πηγών</strong><strong>, των</strong><strong> προμηθευτών και </strong><strong>των </strong><strong>οδεύσεων. </strong>Βέβαια, στην πορεία, η διαφοροποίηση των οδεύσεων δεν οδήγησε αυτόματα και στην διαφοροποίηση των προμηθευτών, γιατί οι προμηθευτές αγόραζαν τις πηγές.</p> <p>Μετά από την πολύ σύντομη ιστορική αυτή αναφορά, τίθεται το ερώτημα: ποιος έχει σειρά μετά τους Άραβες και Ρώσους; Η απάντηση είναι απλή: Οι Ευρωπαίοι. Αυτό σκέφτηκαν το 1996, όταν αποφάσισαν από καταναλωτές ενέργειας να γίνουν παραγωγοί, μέσα από την απελευθέρωση των αγορών και την τιμολόγηση των ρύπων. Απελευθέρωση των αγορών σημαίνει ότι το επενδυτικό ρίσκο δεν θα το αναλαμβάνει πλέον ο δημόσιος τομέας, αλλά οι ιδιώτες. <strong>Α</strong><strong>ν οι εκτιμήσεις του IRENA, του Διεθνούς οργανισμού για τις </strong><strong>ΑΠΕ</strong><strong> είναι σωστές, για να διατηρήσουμε την αύξηση της θερμοκρασίας στον 1,5 βαθμό</strong><strong> έως </strong><strong>το 2050, χρειάζονται</strong><strong> επενδύσεις</strong><strong> 130</strong><strong> τρισεκατομμυρίων δολαρίων</strong><strong>. Ποιος θα τις κάνει</strong><strong> και γιατί</strong><strong>; </strong></p> <p>Πάμε σιγά-σιγά να δούμε γιατί μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι. Πράγματι η τεχνολογία ΑΠΕ έχει εξελιχθεί, οι τιμές έχουν μειωθεί. Αυτό όμως δεν είναι αρκετό, <strong>γιατί</strong><strong> </strong><strong>οι </strong><strong>ΑΠΕ χωρίς αποθήκευση </strong><strong>της παραγόμενης ενέργειας </strong><strong>δεν </strong><strong>είναι αποδοτικές</strong><strong>. </strong>Για την ανάπτυξη του πράσινου υδρογόνου, είναι απαραίτητη μία πλεονασματική παραγωγή ΑΠΕ.</p> <p>Επιστρέφω στο <strong>φυσικό αέριο το οποίο μας είναι αναγκαίο </strong><strong>ως</strong><strong> μεταβατικό καύσιμο</strong><strong>.</strong> Όλοι νομίζαμε ότι οι τιμές ξέφυγαν λόγω του πολέμου. Δεν είναι απόλυτα αληθές αυτό. Οι τιμές ξέφυγαν γιατί αυξήθηκε η ζήτηση μετά από τα lock-down συνεπεία της πανδημίας, γιατί φέτος είχαμε μεγάλη ξηρασία, συνεπεία της κλιματικής αλλαγής, με αποτέλεσμα τα πυρηνικά και τα υδροηλεκτρικά να μη δουλέψουν, γιατί μειώθηκε απότομα η ζήτηση ενέργειας όταν η βιομηχανία έκοψε την παραγωγή για να κάνει εξοικονόμηση ακριβώς λόγω της υψηλών τιμών της ενέργειας. Αυτά μπορούν να συμβούν με τις ΑΠΕ; Όχι δεν μπορούν να συμβούν. Οι ΑΠΕ, δεν είναι εκτεθειμένες σε αυτές τις διακυμάνσεις.</p> <p lang="el-GR" xml:lang="el-GR" xml:lang="el-GR">Επίσης, οι ΑΠΕ δεν είναι σε κάποιο χρηματιστήριο ενέργειας, όπως το Ολλανδικό TTF το οποίο ξεκίνησε ως κόμβος διαπραγμάτευσης σποτ φορτίων υγροποιημένου αερίου, και στην πορεία ενέταξε ποσότητες αερίου αγωγών αλλά και μακροχρόνια συμβόλαια προμήθειας. Έτσι, αρκεί μία δήλωση του Πούτιν για να διαταραχθούν οι τιμές, ή να υπάρξει συνεννόηση μεταξύ πωλητών και αγοραστών για τιμές οι οποίες δεν θα αντανακλούν το κόστος παραγωγής.</p> <p>Οι ΑΠΕ, δεν τα έχουν αυτά. Όπως προανέφερα, αντιμετωπίζουν πρόβλημα αποθήκευσης. Το υδρογόνο για να αποθηκευτεί χρειάζεται δεξαμενές υψηλής πίεσης -200 με 300 bar- γεγονός που συνεπάγεται επενδύσεις σε μεγάλες και βαριές εγκαταστάσεις. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο βλέπουμε να αποθηκεύονται οικονομικότερα μόνον τα παράγωγα του υδρογόνου, όπως η αμμωνία ή η μεθανόλη.</p> <p>Για να περάσουμε στην καρδιά του ζητήματος: <strong>το υδρογόνο </strong><strong>μπορεί να παίξει </strong><strong>έναν διπλό ρόλο</strong><strong>: έναν </strong><strong>αναπτυξιακό</strong><strong>,</strong><strong> με την έννοια της </strong><strong>δυνατότητας που έχει να υποκαταστήσει τα συμβατικά καύσιμα</strong><strong>, και έναν εξισορροπητικό</strong><strong>,</strong><strong> αφού, </strong><strong>μέσω της ηλεκτρόλυσης, επιτυγχάνεται αποθήκευση ενέργειας από ΑΠΕ</strong><strong> σε μεγάλες ποσότητες και έτσι μπορεί αφενός να γεφυρώσει τις διακυμάνσεις της εποχιακής ζήτησης, και</strong><strong>,</strong><strong> αφετέρου</strong><strong>,</strong><strong> να μεταφερθεί επιτρέποντας την παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας εκεί όπου είναι αποδοτικότερη.</strong><strong> </strong><strong> </strong></p> <p>Συνοψίζοντας, <strong>το στοίχημα της απεξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα θα παιχτεί στο υδρογόνο.</strong> Και αυτό, γιατί τα άλλα καύσιμα, τα άλλα ανανεώσιμα αέρια, όπως το βιομεθάνιο, δεν μπορούν να παραχθούν σε ποσότητες επαρκείς, λόγω πρώτης ύλης.</p> <p>Ακούστηκε πολλές φορές ότι η τεχνολογία δεν είναι ώριμη, ούτε τεχνικά ούτε οικονομικά, και απαιτείται δημόσια στήριξη. Ναι απαιτείται δημόσια στήριξη. Προς ποια όμως κατεύθυνση; Είμαι αντίθετος με τις αλόγιστες κρατικές ενισχύσεις. Είμαι όμως υπέρ της συγκέντρωσης δεξιοτήτων, της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας, της σύζευξης μεταξύ των πιο καινοτόμων επιχειρήσεων και των ερευνητικών κέντρων, και της εισαγωγής νέων σύγχρονων εργαλείων χρηματοδότησης.</p> <p>Σχετικά με τη μείωση του κόστους παραγωγής, έχει μεγάλη σημασία η προώθηση και εμβάθυνση των διεθνών συνεργασιών μεταξύ κρατών που διαθέτουν ΑΠΕ εν αφθονία, όπως η Ελλάδα, και κρατών που έχουν τεχνογνωσία και τεχνολογία. Η Ελλάδα, δεν πρέπει όμως να παραμείνει μόνον στο σκέλος της προσφοράς διαθεσιμότητας ΑΠΕ, αλλά να περάσει στην ανάπτυξη εγχώριας τεχνογνωσίας για την παραγωγή και για τη χρήση του υδρογόνου. Γιατί και στις δύο αυτές πτυχές υπάρχει ανάγκη.</p> <p>Πιστεύω ότι όλα τα προβλήματα που συζητήθηκαν σήμερα, στο τέλος θα επιλυθούν. Ήδη έχουμε μια μεγάλη μείωση του κόστους παραγωγής για παράδειγμα στις κυψέλες υδρογόνου. Δεν έχω φρέσκα στοιχεία, αλλά πρέπει να είναι γύρω στο 50% με 60% σε σχέση με τις πρώτες παραγωγές.</p> <p>Έχουμε μία ευρωπαϊκή στρατηγική πολύ σημαντική και μία εξασφαλισμένη χρηματοδότηση τόσο από το RepowerEU για την απεξάρτηση από τους Ρώσους, όσο και από το Fit55 μέσω της Πράσινης Συμφωνίας. Έχουμε πρωτοβουλίες από πλευράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όπως για παράδειγμα η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Υδρογόνου, σε μία κατεύθυνση αναζωογόνησης της βιομηχανίας και των μεταφορών, δύο τομείς στους οποίους πάσχουμε και πρέπει να παρέμβουμε.</p> <p> </p> <p>Έχουμε και στην Ελλάδα μία ενεργειακή και κλιματική στρατηγική, το ΕΣΕΚ, και μια ειδικότερη για το υδρογόνο, με ποσοτικούς στόχους και χρονοδιάγραμμα υλοποίησης.</p> <p>Τέλος, και κλείνω με αυτό, έχουμε περιοχές της χώρας όπως <strong>η</strong><strong> Δυτική Μακεδονία</strong><strong>, τις οποίες θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε </strong><strong>κάλλιστα </strong><strong>ως</strong><strong> παράδεισο για επενδύσεις υδρογόνου</strong><strong>.</strong> Και αυτό γιατί στην Δυτική Μακεδονία, διαθέτουμε κόσμο εξοικειωμένο με την βιομηχανική δραστηριότητα, εδώ και δεκαετίες, διαθέτουμε υψηλού επιπέδου προσωπικό, και επιστημονικό και τεχνικό και εργατικό, διαθέτουμε τεράστιες εκτάσεις που μπορούν να φιλοξενήσουν επενδύσεις μεγάλης κλίμακας, διαθέτουμε ισχυρά δίκτυα μεταφοράς ηλεκτρισμού, έχουμε μια ευνοϊκή γεωγραφία, αφού η Δυτική Μακεδονία έχει στα αριστερά και στα δεξιά της δυο διεθνή λιμάνια, την Ηγουμενίτσα και τη Θεσσαλονίκη. Έχουμε επίσης και ένα πρόγραμμα Δίκαιης Μετάβασης, το πρώτο που ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Ένωση για το νέο Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης, το οποίο έχει «κλειδωμένο» προϋπολογσιμό 1,6 δις ευρώ.</p> <p>Όλες αυτές οι προϋποθέσεις συγκλίνουν, συντρέχουν, συνυπάρχουν ώστε <strong>η Ελλάδα να ατενίζει με ρεαλιστική αισιοδοξία το μέλλον ως προς την προώθηση του υδρογόνου.</strong></p> <p>Γνωρίζετε ότι στην θεωρία, η θεωρία από τη πράξη δεν διαφέρει καθόλου. Στην πράξη όμως τα πράγματα καμιά φορά είναι ή γίνονται εξαιρετικά δύσκολα. Είμαι πάντως βέβαιος ότι οι συνάδελφοι που θα ασχοληθούν με την εφαρμογή, ο κ. Μπούκης που θα διαχειριστεί τα εδάφη, και ο κ. Καλλίρης που θα διαχειριστεί τους πόρους για τη δίκαιη μετάβαση θα τα καταφέρουν. </p> <p> </p> <p>Για να παρακολουθήσετε όλη την εκδήλωση πατήστε<a href="https://youtu.be/EhiKYo1_qs0"> εδώ.</a></p> <p>Για την ομιλία του Κωστή Μουσουρούλη και την απάντηση σε ερωτήσεις του κοινού πατήστε<a href="https://www.youtube.com/watch?v=y5VIZO6wQA0"> εδώ.</a></p> <p>Δήλωση του Κωστή Μουσουρούλη στο κανάλι της Βουλής<a href="https://www.youtube.com/watch?v=G7aI_K9LvBY"> εδώ.</a></p></div> <div class="field field--name-field-image field--type-image field--label-hidden field__item"> <img src="/sites/default/files/2022-11/udrogono.jpg" width="980" height="530" alt="" typeof="foaf:Image" /> </div> <div class="field field--name-field-post-category field--type-entity-reference field--label-hidden field__items"> <div class="field__item"><a href="/taxonomy/term/70" hreflang="en">ΕΣΠΑ 2021-2027</a></div> </div> <div class="field field--name-field-tags field--type-entity-reference field--label-inline"> <div class="field__label">Tags</div> <div class="field__items"> <div class="field__item"><a href="/taxonomy/term/13" hreflang="el">ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ</a></div> <div class="field__item"><a href="/taxonomy/term/76" hreflang="el">ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ</a></div> <div class="field__item"><a href="/taxonomy/term/46" hreflang="el">ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ</a></div> <div class="field__item"><a href="/taxonomy/term/49" hreflang="el">ΠΡΑΣΙΝΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ</a></div> <div class="field__item"><a href="/taxonomy/term/55" hreflang="el">ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΚΑΙΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ</a></div> <div class="field__item"><a href="/taxonomy/term/22" hreflang="el">ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ</a></div> <div class="field__item"><a href="/taxonomy/term/74" hreflang="el">ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ</a></div> </div> </div> Tue, 08 Nov 2022 08:02:38 +0000 akailis 451 at https://www.sdam.gr ΑΡΧΙΖΕΙ Η ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΚΑΙΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ https://www.sdam.gr/node/447 <span>ΑΡΧΙΖΕΙ Η ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΚΑΙΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ</span> <span><span lang="" about="/user/35" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">akailis</span></span> <span>Τετ, 10/19/2022 - 11:10</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p>Στις <strong>18 Οκτωβρίου 2022</strong> έγινε το έναυσμα για την υλοποίηση του <strong>Προγράμματος Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης</strong>, με την ολοκλήρωση των εργασιών της <strong>πρώτης Επιτροπής Παρακολούθησης του προγράμματος</strong>, υπό τον <strong>Πρόεδρο της Επιτροπής Παρακολούθησης και Διοικητή ΔΑΜ</strong>,  κ. <strong>Πελοπίδα Καλλίρη. </strong><span><span><span><span><span><span>Συμμετείχαν τα βασικά μέλη της και στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.</span></span></span></span></span></span></p> <p><span><span><span><span><span>Στην 1η Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος ΔΑΜ <strong>εξειδικεύτηκαν συνολικά 11 δράσεις ,ύψους </strong></span></span></span></span></span><strong>161,5 εκ. €, </strong><span><span><span><span><span>που αφορούσαν 3 από τις 6 </span></span></span></span></span><span><span><span><span><span>προτεραιότητές του και πιο συγκεκριμένα: </span></span></span></span></span></p> <p><span><span><span><span><span>▪ 4 δράσεις στο πλαίσιο της προτεραιότητας 1, που στόχο έχουν την </span></span></span></span></span><strong><span><span><span><span><span>προώθηση και ενίσχυση της επιχειρηματικότητας,</span></span></span></span></span></strong></p> <p><span><span><span><span><span>▪ 3 δράσεις στο πλαίσιο της προτεραιότητας 4, που στόχο έχουν την </span></span></span></span></span><strong><span><span><span><span><span>ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού,</span></span></span></span></span></strong></p> <p><span><span><span><span><span>▪ 4 δράσεις στο πλαίσιο της <strong>Τεχνικής Βοήθειας</strong>, που στόχο να </span></span></span></span></span><span><span><span><span><span>διευκολύνουν και να επιταχύνουν την υλοποίηση του </span></span></span></span></span><span><span><span><span><span>Προγράμματος.</span></span></span></span></span></p> <p>Η Ελλάδα προχωρά στην εξειδίκευση του Προγράμματος, πρώτη από όλες τις χώρες της ΕΕ, ενώ ήδη ήταν και η πρώτη χώρα μέλος που επέτυχε την έγκριση του Προγράμματος από την Ε.Ε. στις 16 Ιουνίου 2022.</p> <p>Για περισσότερες πληροφορίες δείτε<a href="https://www.mindev.gov.gr/%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%ba%ce%bb%ce%b7%cf%81%cf%8e%ce%b8%ce%b7%ce%ba%ce%b5-%ce%bc%ce%b5-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84%cf%85%cf%87%ce%af%ce%b1-%ce%b7-1%ce%b7-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%80%ce%ae/"> εδώ.</a></p></div> <div class="field field--name-field-image field--type-image field--label-hidden field__item"> <img src="/sites/default/files/2022-10/311516284_578847650818884_7729450973434352705_n.jpg" width="2048" height="1122" alt="" typeof="foaf:Image" /> </div> <div class="field field--name-field-post-category field--type-entity-reference field--label-hidden field__items"> <div class="field__item"><a href="/taxonomy/term/70" hreflang="en">ΕΣΠΑ 2021-2027</a></div> </div> <div class="field field--name-field-tags field--type-entity-reference field--label-inline"> <div class="field__label">Tags</div> <div class="field__items"> <div class="field__item"><a href="/taxonomy/term/76" hreflang="el">ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ</a></div> <div class="field__item"><a href="/taxonomy/term/46" hreflang="el">ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ</a></div> <div class="field__item"><a href="/taxonomy/term/47" hreflang="el">ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ</a></div> <div class="field__item"><a href="/taxonomy/term/55" hreflang="el">ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΚΑΙΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ</a></div> <div class="field__item"><a href="/taxonomy/term/61" hreflang="el">ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ</a></div> <div class="field__item"><a href="/taxonomy/term/22" hreflang="el">ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ</a></div> <div class="field__item"><a href="/taxonomy/term/39" hreflang="el">ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ</a></div> <div class="field__item"><a href="/taxonomy/term/74" hreflang="el">ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ</a></div> <div class="field__item"><a href="/taxonomy/term/75" hreflang="el">ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ</a></div> </div> </div> Wed, 19 Oct 2022 08:10:57 +0000 akailis 447 at https://www.sdam.gr Το νέο Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης περιλαμβάνει μεταξύ των προτεραιοτήτων του την αναβάθμιση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού και την επαν-ειδίκευσή του. https://www.sdam.gr/node/445 <span>Το νέο Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης περιλαμβάνει μεταξύ των προτεραιοτήτων του την αναβάθμιση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού και την επαν-ειδίκευσή του.</span> <span><span lang="" about="/user/35" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">akailis</span></span> <span>Σάβ, 09/10/2022 - 18:14</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p>Στις 10 Σεπτεμβρίου στον χώρο εκδηλώσεων του <strong>Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων</strong> (Περίπτερο 7) της <strong>86ης ΔΕΘ</strong>, με πρόσκληση του κ. <strong>Νίκου Παπαθανάση , Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων,</strong> διεξήχθη πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με θέμα: <strong>Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση: Επένδυση προς ένα βιώσιμο μέλλον</strong></p> <p>Ομιλητές ήταν : ο κ. <strong>Νίκος Παπαθανάσης, Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων</strong>, αρμόδιος Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, ο κ. <strong>Κωστής Μουσουρούλης, Πρόεδρος Συντονιστικής Επιτροπής Σχεδίου Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης,</strong>   ο κ. <strong>Γιώργος Κασαπίδης, Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας</strong>, <strong>ο κ. Παναγιώτης Νίκας,</strong> <strong>Περιφερειάρχης Πελοποννήσου,</strong> ο κ.<strong> Κωνσταντίνος Νιάφας, Στέλεχος Ευρωπαϊκής Επιτροπή</strong>ς, Γεν. Δ/νση Περιφερειακής &amp; Αστικής Πολιτικής.</p> <p>Το συντονισμό της συζήτησης και την παρουσίαση του<strong> προγράμματος ΕΣΠΑ – ΔΑΜ</strong> πραγματοποίησε ο κ. <strong>Πελοπίδας Καλλίρης, Διοικητής της Ειδικής Υπηρεσίας Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης.</strong></p> <p>Ο <strong>Κωστής Μουσουρούλης, </strong>στην ομιλία του, αναφέρθηκε καταρχάς στην παγκόσμια συγκυρία που οδηγεί την εξαρτημένη Ευρώπη να αυτονομηθεί ενεργειακά από την Ρωσία άμεσα. Όπως υπογραμμίζει ..." Η απόφαση να μηδενίσει τις εκπομπές αερίων ρύπων και να κινητοποιήσει τεράστιους οικονομικούς πόρους για να το επιτύχει, αποδείχτηκε προφητική. Και σίγουρα όχι ευκαιριακή, αφού η Ευρώπη προωθεί “πράσινες” πολιτικές εδώ και 30 χρόνια."</p> <p>"<strong> Η στήριξη των περιοχών που αναπτύχθηκαν χάρη στην καύση άνθρακα και, συνεπώς, επηρεάζονται περισσότερο από άλλες, ήταν μια αυτονόητη απόφαση απορρέουσα από τις θεμελιώδεις αξίες της"</strong>.</p> <p>Στη συνέχεια εστίασε την προσοχή του στις λιγνιτικές περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας και της Μεγαλόπολης αλλά και τα μη διασυνδεδεμένα νησιά τα οποία ηλεκτροδοτούνται κυρίως από πετρελαϊκούς σταθμούς.</p> <p>Αναφέρθηκε στο <strong>Σχέδιο Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης</strong>, που είναι η υλοποίηση  μιας εθνικής στρατηγικής ώστε η μετάβαση των περιοχών αυτών να γίνει με τρόπο κοινωνικά δίκαιο, αναπτυξιακά αποτελεσματικό και προστατευτικό για το περιβάλλον.</p> <p>Υπογράμμισε χαρακτηριστικά ότι ..." Πρακτικά πρόκειται για<strong> άθροισμα πολλών μεταβάσεων:</strong> Ενεργειακή μετάβαση, για την υποκατάσταση με νέες πηγές παραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας· Περιβαλλοντική μετάβαση, για την απορρύπανση και την αποκατάσταση των εδαφών εξόρυξης· Κοινωνικοοικονομική μετάβαση, για τη διαφοροποίηση και την ανθεκτικότητα του παραγωγικού προτύπου κ.ό.κ."</p> <p> </p> <p><strong>Για ολόκληρη την ομιλία δείτε το αρχείο.</strong></p> <p><strong>Για το βίντεο της ομιλίας δείτε <a href="//www.youtube.com/watch?v=MsV221QFuQU">εδώ.</a></strong></p> <p> </p></div> <div class="field field--name-field-image field--type-image field--label-hidden field__item"> <img src="/sites/default/files/2022-09/PHOTO-2022-09-10-18-33-20%20%281%29.jpg" width="1024" height="576" alt="" typeof="foaf:Image" /> </div> <div class="field field--name-field-pdf-file field--type-file field--label-inline"> <div class="field__label">Αρχείο</div> <div class="field__items"> <div class="field__item"><span class="file file--mime-application-pdf file--application-pdf"><a href="https://www.sdam.gr/sites/default/files/2022-09/%CE%9F%CE%BC%CE%B9%CE%BB%CE%AF%CE%B1%20KM%20%CE%94%CE%95%CE%98.pdf" type="application/pdf; length=82244">Ομιλία KM ΔΕΘ.pdf</a></span> <span class="file-size">(80.32 KB)</span> </div> </div> </div> <div class="field field--name-field-post-category field--type-entity-reference field--label-hidden field__items"> <div class="field__item"><a href="/taxonomy/term/70" hreflang="en">ΕΣΠΑ 2021-2027</a></div> </div> <div class="field field--name-field-tags field--type-entity-reference field--label-inline"> <div class="field__label">Tags</div> <div class="field__items"> <div class="field__item"><a href="/taxonomy/term/13" hreflang="el">ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ</a></div> <div class="field__item"><a href="/taxonomy/term/76" hreflang="el">ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ</a></div> <div class="field__item"><a href="/taxonomy/term/46" hreflang="el">ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ</a></div> <div class="field__item"><a href="/taxonomy/term/47" hreflang="el">ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ</a></div> <div class="field__item"><a href="/taxonomy/term/55" hreflang="el">ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΚΑΙΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ</a></div> <div class="field__item"><a href="/taxonomy/term/22" hreflang="el">ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ</a></div> <div class="field__item"><a href="/taxonomy/term/74" hreflang="el">ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ</a></div> </div> </div> Sat, 10 Sep 2022 15:14:56 +0000 akailis 445 at https://www.sdam.gr Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θα διαθέσει έως 10 δισ. ευρώ για τη στήριξη των περιφερειών που πλήττονται περισσότερο από την απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα. https://www.sdam.gr/node/444 <span>Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θα διαθέσει έως 10 δισ. ευρώ για τη στήριξη των περιφερειών που πλήττονται περισσότερο από την απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα.</span> <span><span lang="" about="/index.php/user/35" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">akailis</span></span> <span>Τετ, 09/07/2022 - 14:21</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p><strong>Δίκαιη μετάβαση</strong>: η ΕΤΕπ θα διαθέσει έως 10 δισ. ευρώ για τη στήριξη των περιφερειών που πλήττονται περισσότερο από την απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα, <strong>συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας.</strong></p> <p>Η<strong> Ευρωπαϊκή Επιτροπή </strong>και η <strong>Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ)</strong> υπέγραψαν συμφωνία σχετικά με τον δανειακό μηχανισμό του δημόσιου τομέα, τον τρίτο πυλώνα του <strong>Μηχανισμού Δίκαιης Μετάβασης.</strong></p> <p>Στο πλαίσιο του εν λόγω μηχανισμού <strong>θα χρηματοδοτηθούν δημόσιες επενδύσεις στην Ελλάδα</strong> και στις περιφέρειες που πλήττονται περισσότερο από τη μετάβαση της Ευρώπης σε μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία.</p> <p><strong>Προβλέπεται χρηματοδότηση ύψους έως 10 δισ. ευρώ υπό μορφή δανείων από την ΕΤΕπ σε συνδυασμό με 1,5 δισ. ευρώ υπό μορφή επιχορηγήσεων από τον προϋπολογισμό της ΕΕ.</strong></p> <p>Η συμφωνία ανοίγει τον δρόμο ώστε τα εδάφη και οι περιφέρειες που πλήττονται περισσότερο από τη μετάβαση της Ευρώπης σε μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, να επωφεληθούν από επιχορηγήσεις και δάνεια στο πλαίσιο ενός δανειακού μηχανισμού του δημόσιου τομέα. Ο εν λόγω μηχανισμός είναι μέρος του<strong> Μηχανισμού Δίκαιης Μετάβασης</strong> της ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, ο οποίος στηρίζει τη δίκαιη απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα χωρίς να αφήνει κανέναν στο περιθώριο, συμπεριλαμβανομένων των κοινοτήτων που βασίζονται στην εξόρυξη άνθρακα και σε ρυπογόνες βιομηχανίες.</p> <p>Η συμφωνία προσφέρει χρηματοδότηση ύψους έως 10 δισ. ευρώ από την ΕΤΕπ μέχρι το 2027 για την <strong>προώθηση επενδύσεων και τη μείωση του κοινωνικοοικονομικού κόστους της μετάβασης, </strong>διευκολύνοντας τη <strong>δημιουργία νέων επιχειρήσεων, θέσεων εργασίας και υποδομών.</strong></p> <p>Ακολουθεί την <a href="https://cinea.ec.europa.eu/funding-opportunities/calls-proposals/just-transition-mechanism-public-sector-loan-facility-call-proposals_el">πρόσκληση υποβολής προτάσεων</a> για τη συνιστώσα επιχορηγήσεων της ΕΕ στο πλαίσιο του μηχανισμού που τέθηκε σε εφαρμογή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Ιούλιο. Οι δυνητικοί δικαιούχοι μπορούν επίσης να ζητήσουν συμβουλευτική υποστήριξη από τον <a href="https://investeu.europa.eu/what-investeu-programme/investeu-advisory-hub_en">Ευρωπαϊκό Κόμβο Επενδυτικών Συμβουλών</a> για την προετοιμασία και υλοποίηση έργων.</p> <p>Για περισσότερες πληροφορίες δείτε <a href="https://www.eib.org/en/press/all/2022-346-just-transition-eib-to-provide-up-to-eur10-billion-in-support-of-regions-most-affected-by-the-shift-away-from-fossil-fuels?lang=el">εδώ.</a></p></div> <div class="field field--name-field-image field--type-image field--label-hidden field__item"> <img src="/sites/default/files/2022-09/259f5b27-85d2-4633-8513-a266a9041d78.jpg" width="298" height="199" alt="" typeof="foaf:Image" /> </div> <div class="field field--name-field-post-category field--type-entity-reference field--label-hidden field__items"> <div class="field__item"><a href="/index.php/taxonomy/term/68" hreflang="en">ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ</a></div> <div class="field__item"><a href="/index.php/taxonomy/term/69" hreflang="en">ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ</a></div> </div> <div class="field field--name-field-tags field--type-entity-reference field--label-inline"> <div class="field__label">Tags</div> <div class="field__items"> <div class="field__item"><a href="/index.php/taxonomy/term/13" hreflang="el">ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ</a></div> <div class="field__item"><a href="/index.php/taxonomy/term/76" hreflang="el">ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ</a></div> <div class="field__item"><a href="/index.php/taxonomy/term/46" hreflang="el">ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ</a></div> <div class="field__item"><a href="/index.php/taxonomy/term/47" hreflang="el">ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ</a></div> <div class="field__item"><a href="/index.php/taxonomy/term/56" hreflang="el">ΤΑΜΕΙΟ ΔΙΚΑΙΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ</a></div> <div class="field__item"><a href="/index.php/taxonomy/term/74" hreflang="el">ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ</a></div> <div class="field__item"><a href="/index.php/taxonomy/term/75" hreflang="el">ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ</a></div> </div> </div> Wed, 07 Sep 2022 11:21:37 +0000 akailis 444 at https://www.sdam.gr