Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Κυρώθηκε από την Βουλή η Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και ΔΕΗ ΑΕ στο πλαίσιο της Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης

Κυρώθηκε στις15/07/2022 από την Βουλή η Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου (συγκεκριμένα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και της εταιρείας ΜΕΤΑΒΑΣΗ Α.Ε.) και της ΔΕΗ ΑΕ.

Η Σύμβαση αυτή αποτελεί προαπαιτούμενο για την υλοποίηση δράσεων με στόχο την άμεση περιβαλλοντική αποκατάσταση και τον μετασχηματισμό του παραγωγικού μοντέλου στις περιοχές της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και τον Δήμο Μεγαλόπολης, που εξαρτώνται από την εξόρυξη και χρήση του λιγνίτη.

Η εν λόγω Σύμβαση υπεγράφη στο πλαίσιο της Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης των ανωτέρω περιοχών μετά τη σταδιακή απόσυρση των λιγνιτικών μονάδων της ΔΕΗ Α.Ε.. και το περιεχόμενο της διαμορφώθηκε σύμφωνα με τις κατευθύνσεις των ενωσιακών πολιτικών και του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα.

Η προβλεπόμενη στην παρ. 4 του άρθρου 155 του ν. 4759/2020 Προγραμματική Σύμβαση ρυθμίζει:

α) τον τρόπο μεταβίβασης της κυριότητας των εκτάσεων από τη ΔΕΗ ΑΕ προς το Δημόσιο, μέσω της μεταβίβασης των μετοχών της θυγατρικής εταιρείας της ΔΕΗ ΑΕ με την επωνυμία «ΜΕΤΑΛΙΓΝΙΤΙΚΗ Α.Ε.» στην εταιρεία «ΜΕΤΑΒΑΣΗ Α.Ε.»,

β) τον τρόπο κάλυψης των δαπανών των εργασιών αποκατάστασης,

γ) το περιεχόμενο των εργασιών αποκατάστασης που υλοποιεί ή πρόκειται να υλοποιήσει η ΔΕΗ Α.Ε επί των μεταβιβαζόμενων εκτάσεων, και

δ) τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της ΔΕΗ Α.Ε., της «ΜΕΤΑΒΑΣΗ Α.Ε.» και του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων σε σχέση με το αντικείμενο της Προγραμματικής Σύμβασης.  

Με την υλοποίηση της εν λόγω Προγραμματικής Σύμβασης, επιτυγχάνεται η άμεση αποκατάσταση των λιγνιτικών περιοχών και η ταχύτερη επίτευξη του εθνικού στόχου για τη δημιουργία ενός ισχυρού οικονομικού και εργασιακού αντικτύπου στις περιοχές μετάβασης μέσω της διαφοροποίησης του οικονομικού και παραγωγικού μοντέλου τους.

Για περισσότερες πληροφορίες εδώ.