Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Τριάντα ένα (31) επιπλέον επενδυτικά σχέδια, από ισάριθμες επιχειρήσεις με συνολική Δημόσια Δαπάνη 3.931.998 €, εκ των οποίων 27 επενδυτικά σχέδια θα υλοποιηθούν στην Περιφέρεια Δυτική Μακεδονίας με Δημόσια Χρηματοδότηση 3.294.912 € και 4 επενδυτικά σχέδια από ισάριθμες επιχειρήσεις θα υλοποιηθούν στο Δήμο Μεγαλόπολης της ΠΕ Αρκαδίας με Δημόσια Χρηματοδότηση 637.086 €, εντάσσονται στη Δράση «Πρόγραμμα Στήριξης και Ενίσχυσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στο πλαίσιο του άξονα προτεραιότητας 6 του Συνεχιζόμενου Χρηματοδοτικού Προγράμματος με τίτλο «Χρηματοδότηση έργων και Δράσεων για την ανάπτυξη βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων χαμηλού ανθρακικού αποτυπώματος στις Π.Ε. Κοζάνης, Φλώρινας και στον Δήμο Μεγαλόπολης της Π.Ε Αρκαδίας». 

Είκοσι οκτώ (28) επενδυτικά σχέδια αιτούμενης δημόσιας δαπάνης 3.516.460 €, απορρίφθηκαν. (Απόφαση 238.2.2/2022 ΔΣ Πράσινου Ταμείου)

Συνολικά μέχρι σήμερα έχουν ενταχθεί στη Δράση 54 επενδυτικά σχέδια ισάριθμων Δικαιούχων επιχειρήσεων με συνολική δημόσια δαπάνη 7.399.431€.

 H αξιολόγηση των αιτήσεων της Δράσης συνεχίζεται. 

Image
Πρόγραμμα Στήριξης και Ενίσχυσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων