Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

2 Νέες Προσκλήσεις για Υποβολή Προτάσεων που αφορούν σε ανέργους στις Περιφέρειες Πελοποννήσου και Δυτικής Μακεδονίας

Δύο προσκλήσεις που αφορούν σε ανέργους στις Περιφέρειες Πελοποννήσου και Δυτικής Μακεδονίας δημοσιοποίησε ο ΟΑΕΔ, ο οποίος καλεί για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση”, με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).


ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
Η πρώτη, με συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη που ανέρχεται σε 18.000.000 ευρώ, αφορά σε ενέργειες επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης δεξιοτήτων σε 3.000 ανέργους ηλικίας 18 – 64 ετών στις Περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας και Πελοποννήσου, με την εν λόγω δράση να αποσκοπεί στην ανάσχεση των συνεπειών της ανεργίας λόγω των επιπτώσεων της απολιγνιτοποίησης και στην βελτίωση της απασχολησιμότητας των ανέργων στις δύο εν λόγω Περιφέρειες, ώστε να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις της τοπικής αγοράς εργασίας και να ενισχυθεί η προοπτική ένταξής τους σε αυτή.


Συγκεκριμένα, η δράση απευθύνεται σε 3.000 ανέργους, ηλικίας 18 – 64 ετών και ειδικότερα:
    * σε 2.000 εγγεγραμμένους ανέργους στο μητρώο του ΟΑΕΔ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
    * σε 1.000 εγγεγραμμένους ανέργους στο μητρώο του ΟΑΕΔ από τους Δήμους Μεγαλόπολης, Τρίπολης, Γορτυνίας, Σπάρτης, Οιχαλίας και Καλαμάτας της Περιφέρειας Πελοποννήσου
και περιλαμβάνει θεωρητική επαγγελματική κατάρτιση, ανάλογα με τις διαγνωσμένες ανάγκες των ανέργων, σε βασικές, οριζόντιες και κάθετες δεξιότητες, πιστοποίηση των επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων και πρακτική άσκηση σε τοπικές επιχειρήσεις.


ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ
Η δεύτερη δράση, με συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη που ανέρχεται σε 1.200.000 ευρώ, αφορά σε ενέργειες συμβουλευτικής σε 3.000 ανέργους ηλικίας 18 – 64 ετών στις Περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας και Πελοποννήσου.
Σκοπός της δράσης είναι η ανάσχεση των συνεπειών της ανεργίας λόγω των επιπτώσεων της απολιγνιτοποίησης στις εν λόγω δύο Περιφέρειες, καθώς και η διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής, με την παροχή ατομικών και ομαδικών συμβουλευτικών υπηρεσιών σε 3.000 ανέργους ηλικίας 18 – 64 ετών, εγγεγραμμένους στα μητρώα ανέργων των ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ, που κατοικούν σε περιοχές αρμοδιότητας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και Πελοποννήσου.


Ειδικότερα, η δράση περιλαμβάνει:
α) Παροχή υπηρεσιών Ατομικής Συμβουλευτικής:
Διαδικασία Εξατομικευμένης Προσέγγισης και σύνταξη Ατομικού Σχεδίου Δράσης
Διαγνωστική συνέντευξη, πληροφόρηση και λήψη απόφασης
Υποστήριξη για την απόκτηση δεξιοτήτων και γνώσεων ως προς τη διαμόρφωση και επεξεργασία επιχειρηματικών ιδεών
β) Παροχή υπηρεσιών Ομαδικής Συμβουλευτικής:
Ομάδες Συμβουλευτικής Αναζήτησης Εργασίας
Ομάδες Ανάληψης Επιχειρηματικών Πρωτοβουλιών (ΣΑΕΠ)


Αναλυτικά, τις δύο προσκλήσεις μπορείτε να δείτε εδώ:


ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
Πρόσκληση για κατάρτιση


– ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ
Πρόσκληση Συμβουλευτικής


 

Αρχείο