Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Συνέντευξη Τύπου για το Πρόγραμμα Στήριξης και Ενίσχυσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων σχετικά με την ανάπτυξη βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων χαμηλού ανθρακικού αποτυπώματος στις Π.Ε. Κοζάνης, Φλώρινας και στο Δήμο Μεγαλόπολης της Π.Ε Αρκαδίας

Την Τετάρτη 10 Νοεμβρίου 2021 πραγματοποιήθηκε Διαδικτυακή Συνέντευξη Τύπου για το Πρόγραμμα Στήριξης και Ενίσχυσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων σχετικά με την ανάπτυξη βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων χαμηλού ανθρακικού αποτυπώματος στις Π.Ε. Κοζάνης, Φλώρινας και στο Δήμο Μεγαλόπολης της Π.Ε Αρκαδίας που χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο στο πλαίσιο του ΣΔΑΜ.

Στη συνέντευξη Τύπου συμμετείχαν ο Πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής του Σχεδίου Δίκαιης Μετάβασης (ΣΔΑΜ), κ. Κωστής Μουσουρούλης, ο Πρόεδρος του Πράσινου Ταμείου κ. Στάθης Σταθόπουλος και ο Πρόεδρος του ΕΦΕΠΑΕ κ. Πλάτων Μαρλαφέκας. Συντονιστής της συζήτησης ήταν ο Δημοσιογράφος κ. Νίκος Υποφάντης.

Ο Κωστής Μουσουρούλης αναφέρθηκε καταρχάς στον κύριο στόχο του Σχεδίου Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης που είναι η αναγέννηση των τοπικών οικονομιών μέσα από τη στήριξη της απασχόλησης και τη δημιουργία νέας σε άλλους βιώσιμους παραγωγικούς τομείς, μέσα από την προσπάθεια διαφοροποίησης τόσο του ενεργειακού μείγματος όσο και την εφαρμογή νέου αναπτυξιακού μοντέλου.

Τόνισε επίσης τη σημασία της χρήσης για πρώτη φορά πόρων του Πράσινου Ταμείου για τις επιχειρήσεις με υψηλή εξάρτηση από τις λιγνιτικές δραστηριότητες έτσι ώστε να στραφούν σε νέες βιώσιμες δραστηριότητες όσο και τη σπουδαιότητα της συμμετοχής του ΕΦΕΠΑΕ  που θα αναλάβει τη διαχείριση των προγραμμάτων.

Ακολουθεί η τοποθέτηση του Κωστή Μουσουρούλη καθώς και οι ερωτήσεις που του υποβλήθηκαν όπως και οι απαντήσεις.

" Η αφετηρία μας είναι το γεγονός ότι για συστημικούς ενεργειακούς λόγους, το ενεργειακό μείγμα της χώρας διαφοροποιείται συντριπτικά σε βάρος του λιγνίτη εδώ και 10 χρόνια. Αυτό είχε ως συνέπεια τη μείωση κατά 70% της παραγωγής λιγνίτη. Η μείωση αυτή έχει επηρεάσει τον οικονομικό και κοινωνικό ιστό της Δυτικής Μακεδονίας και της Μεγαλόπολης και ασφαλώς τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται άμεσα ή έμμεσα στη διαδικασία εκσκαφής, εξόρυξης, μεταφοράς και καύσης λιγνίτη.

Αντίστοιχα, αλλά πολύ καθυστερημένα, διαφοροποιείται και το αναπτυξιακό μείγμα της Δυτικής Μακεδονίας, ακριβώς για να αντιμετωπίσει την υψηλή εξάρτηση του παραγωγικού δυναμικού των περιοχών αυτών και της απασχόλησης από της λιγνιτικές δραστηριότητες. Αυτός είναι ο στόχος της δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης, την οποία η χώρα μας οργανώνει μέσα στο ευρύχωρο πλαίσιο του ευρωπαϊκού, ενεργειακού, κλιματικού και επενδυτικού σχεδιασμού, με κύριο ζητούμενο την αναγέννηση των τοπικών οικονομιών μέσα από τη στήριξη της απασχόλησης και τη δημιουργία νέας σε άλλους βιώσιμους παραγωγικούς τομείς. Για το σκοπό αυτόν έχει καταρτιστεί το εθνικό Σχέδιο Δίκαιης Μετάβασης, το οποίο ήδη χρηματοδοτείται από το τρέχον ΕΣΠΑ και το Πράσινο Ταμείο και ένα στοχευμένο Πρόγραμμα Δίκαιης Μετάβασης το οποίο θα χρηματοδοτηθεί από το νέο ΕΣΠΑ 2021 - 2027, όπως κάθε άλλο Τομεακό και Περιφερειακό Πρόγραμμα.

Στο ευρύτερο αυτό πλαίσιο, σχεδιάσαμε το καινοτόμο πρόγραμμα που θα σας παρουσιάσουμε σήμερα, ανακυκλώνοντας για πρώτη φορά πόρους του Πράσινου Ταμείου που έχουν εισρεύσει από την εφαρμογή της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει». Τους πόρους αυτούς τους ανταποδίδουμε στις επιχειρήσεις με υψηλή εξάρτηση από τις λιγνιτικές δραστηριότητες έτσι ώστε να στραφούν σε νέες βιώσιμες δραστηριότητες, αξιοποιώντας την εμπειρία και την τεχνογνωσία που διαθέτουν. Δηλαδή, να διαφοροποιήσουν τα προϊόντα που παράγουν, τις υπηρεσίες και τις εργασίες που παρέχουν, με στόχο να απεξαρτηθούν σταδιακά από τη ΔΕΗ και, σε βάθος χρόνου, από τις σχετικές με τον λιγνίτη δραστηριότητες.

Το συγκεκριμένο Πρόγραμμα αποτελεί μέρος του Ειδικού Μεταβατικού Προγράμματος για την περίοδο 2021 - 2023, το οποίο σχεδιάστηκε από την Συντονιστική Επιτροπή Δίκαιης Μετάβασης με βάση τις δυνατότητες του τρέχοντος ΕΣΠΑ 2014-2020 και του Πράσινου Ταμείου το οποίο λειτουργεί ως προγεφύρωμα για τη νέα περίοδο 2021-2027. Είναι ένα Πρόγραμμα στοχευμένο ως προς το σχεδιασμό, τους δικαιούχους και τις περιοχές εφαρμογής του, και υλοποιείται με απλά κριτήρια και με απλές, γραμμικές, διαδικασίες.

Είναι μια στιγμή - ορόσημο του Σχεδίου Δίκαιης Μετάβασης, αφού από τη στιγμή που το σχεδιάσαμε χρειάστηκε να υπερπηδήσουμε σειρά εμποδίων, τα οποία αναφέρω συνοπτικά: Καταρχάς ψηφίστηκε διάταξη προκειμένου ο ΕΦΕΠΑΕ να μπορεί να αναλάβει τη διαχείριση προγραμμάτων του Πράσινου Ταμείου - τον καλωσορίζουμε λοιπόν στην οικογένεια των φορέων που συμμετέχουν στην υλοποίηση της δίκαιης μετάβασης. Να αναφέρω ότι ο ΕΦΕΠΑΕ έχει τεράστια εμπειρία αφού έχει συνάψει πολλές υπηρεσιακές συμφωνίες με όλο το διαχειριστικό μηχανισμό του ΕΣΠΑ και, μέσω αυτών, διαχειρίζεται πόρους άνω των 6 δισ. Ευρώ.

 Ακολούθως εκδόθηκε Υπουργική Απόφαση με την οποία καθορίστηκε η πηγή χρηματοδότησης, το ύψος του ποσού που θα διαθέσουμε για το Πρόγραμμα, και, βεβαίως, τα καθήκοντά του ΕΦΕΠΑΕ.

Στη συνέχεια εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο του Πράσινου Ταμείου και το Ελεγκτικό Συνέδριο η Προγραμματική Συμφωνία μεταξύ του Πράσινου Ταμείου και του ΕΦΕΠΑΕ.

Τέλος, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και εποπτεύων του Πράσινου Ταμείου κ. Σκρέκας, υπέγραψε την Υπουργική Απόφαση για την έναρξη του προγράμματος, με την οποία προσκλήθηκαν οι επιλέξιμες επιχειρήσεις να υποβάλουν αίτηση χρηματοδότησης των επενδυτικών τους σχεδίων.

Η διαφοροποίηση των λιγνιτικών περιοχών, όπως έχετε καταλάβει, δεν είναι αγώνας ταχύτητας. Όπως έχω πει είναι δέκαθλο - το πιο απαιτητικό αγώνισμα του στίβου, στο οποίο ο αθλητής πρέπει να είναι ικανός σε 10 διαφορετικά αγωνίσματα. Το πιο απαιτητικό από αυτά είναι τα 110 μέτρα εμπόδια, όπου ο αθλητής δεν τρέχει γρήγορα, αλλά τα υπερπηδά. Όπως χρειάστηκε να γίνει για να ενεργοποιηθεί ο νέος αυτός μηχανισμός.

Από ότι πληροφορούμαι έχουν μέχρι σήμερα υποβληθεί ηλεκτρονικά 41 αιτήσεις χρηματοδότησης συνολικής δημόσιας δαπάνης 5,6 εκατομμυρίων ευρώ, καλύπτοντας έτσι κατά 58% το διαθέσιμο ποσό. Παρατηρώ επίσης ότι τα περισσότερα σχέδια τα έχουν υποβάλει υπεργολάβοι, και λιγότερο εργολάβοι της ΔΕΗ. Τα σχέδια αυτά αφορούν κατά 52% πολύ μικρές επιχειρήσεις, κατά 9% μικρές και κατά 13% μεσαίες επιχειρήσεις, ενώ ως προς τους ΚΑΔ, αφορούν κυρίως στον τομέα των κατασκευών,  των τεχνικών δραστηριοτήτων και των μεταφορών.

Τα αποτελέσματα του Προγράμματος θα τα αξιολογούμε κατά τους πρώτους μήνες εφαρμογής του, ώστε να ληφθούν υπόψη στο σχεδιασμό των Προγραμμάτων που θα ακολουθήσουν. Να προσθέσω επίσης ότι ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος που θα περιλαμβάνει τα ισχυρά κίνητρα που εξασφαλίστηκαν για τις περιοχές δίκαιης μετάβασης, έχει τεθεί από τον Υπουργό κύριο Παπαθανάση και τις υπηρεσίες του σε δημόσια διαβούλευση. Είναι σημαντικό να αναφέρω εδώ ότι η προσέλκυση μέσω του Αναπτυξιακού Νόμου μεγάλων επιχειρήσεων, μεγάλων επενδύσεων, στην περιοχή, είναι μια ευκαιρία που θα αξιοποιηθεί από τις ήδη εγκατεστημένες στη Δυτική Μακεδονία επιχειρήσεις που σήμερα έχουν ως κύριο πελάτη τη ΔΕΗ.

Κλείνοντας, να ευχαριστήσω όλους όσοι βοήθησαν στην προσπάθειά μας, τον πρώην Υπουργό, κύριο Χατζηδάκη, τους Υπουργούς κ. Σκρέκα, κ. Γεωργιάδη, τον αρμόδιο για τη Δίκαιη Μετάβαση κ. Παπαθανάση, καθώς και τον κύριο Σταθόπουλο για την ηρωική του προσπάθεια να οργανώσει έναν ολόκληρο μηχανισμό στο Πράσινο Ταμείο, το οποίο, όπως είπα και χθες, σε μια άλλη σχετική η συζήτηση, προ διετίας ήταν ένα άδειο πουκάμισο, και, τέλος, τα στελέχη της Τεχνικής Γραμματείας Δίκαιης Μετάβασης και του ΕΦΕΠΑΕ, που εργάστηκαν με ζήλο ώστε σήμερα να είμαστε εδώ και να σας παρουσιάζουμε το καινοτόμο αυτό Πρόγραμμα."

 

Ερωτήσεις από δημοσιογράφους

Ερώτηση: Προς τον κ. Μουσουρούλη η ερώτηση, θα πιαστώ από μία, έτσι, μία φράση που είπε συμβολικά, ότι πρόκειται για έναν αγώνα 110 μέτρα μετ' εμποδίων και θα πω τι ακριβώς συμβαίνει με αυτό το τελευταίο εμπόδιο, πόσο μεγάλο είναι πόσο μπορεί να αλλάξει τα σχέδια συνολικά της μετάβασης στην οποία έχει επιλέξει η Κυβέρνηση και μιλάω για τις τρομακτικές αλλαγές στα ενεργειακά, που είναι μεγάλες αλλαγές, τέτοιες που ανησυχούν όλο τον κόσμο. Αυτό είναι το ένα και το δεύτερο, τα χρήματα που ενδεχομένως χάνονται καθημερινά από τη Δυτική Μακεδονία, υπάρχουν χρήματα που χάνονται, προσμετρούνται κ. Μουσουρούλη; Υπάρχει αυτή η δυνατότητα; Παίζει κάποιο ρόλο σημαντικό για τους σχεδιασμούς της μετάβασης από το λιγνίτη; Ευχαριστώ πολύ.

Απάντηση: Σήμερα συζητάμε το Πρόγραμμα στήριξης των επιχειρήσεων που επηρεάζονται από την σταδιακή απολιγνιτοποίηση του ενεργειακού μείγματος της χώρας. Το ερώτημά σας είναι ευρύτερο. Οι όποιες επιπτώσεις στα ενεργειακά, εάν εννοείτε τις διακυμάνσεις των τιμών φυσικού αερίου, είναι ζήτημα που θα πρέπει να συζητηθεί με το αρμόδιο Υπουργείο Ενέργειας. Εκείνο που θα ήθελα να σημειώσω είναι ότι, πράγματι, οι αλλαγές είναι ευρύτερες και αυτές εκπορεύονται από την απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και την συμφωνία του με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η οποία επέτρεψε Στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ανακοινώσει, τον Ιούλιο, τη δέσμη νομοθετικών πρωτοβουλιών με τίτλο “Fit for 55”. Η δέσμη αυτή υλοποιεί το νέο στόχο της ΕΕ για μείωσης των ρύπων κατά 55% σε σχέση με τα επίπεδα του 1990, από 40% που ισχύει σήμερα. Ο νέος αυτός στόχος θα επηρεάσει τον ενεργειακό, τον κλιματικό, αλλά και τον αναπτυξιακό σχεδιασμό ευρύτερα στην Ευρώπη, οδηγεί δε με μαθηματική ακρίβεια όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ στο να αναθεωρήσουν τα Εθνικά τους σχέδια για την ενέργεια και το κλίμα, επιλέγοντας το βέλτιστο για αυτές ενεργειακό μείγμα.  

Όσον αφορά στο σχόλιο περί απώλειας χρημάτων στην Κεντρική Μακεδονία, στο διάγραμμα που σας δείχνω βλέπετε την επίπτωση της μείωσης της λιγνιτικής παραγωγής τα 10 τελευταία χρόνια. Να σημειώσω ότι όλα αυτά τα χρόνια κανείς δεν σκέφτηκε να σχεδιάσει ένα πρόγραμμα για την επόμενη ημέρα. Να προσθέσω επίσης κάτι ακόμα. Όπως βλέπετε, στον πλούτο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας  το 2017, η εξόρυξη λιγνίτη αντιπροσωπεύει το 52%, με τους υπόλοιπους τομείς να παραμένουν ατροφικοί, όπως πχ ο πρωτογενής, το εμπόριο  κ.ά. Αυτό το διάγραμμα δείχνει πόσο αναγκαίος ήταν ο σχεδιασμός της διαφοροποίησης του υφιστάμενου παραγωγικού μοντέλου προκειμένου να σταματήσει η απώλεια πόρων στη λιγνιτική δραστηριότητα και να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για νέα προστιθέμενη αξία σε άλλους κλάδους.

-Να ρωτήσω κάτι συμπληρωματικό; Από το 19 μέχρι και σήμερα, στα χρόνια αυτά που σχεδιάζετε τη μετάβαση δεν έχουμε στοιχεία;

Απάντηση: Προφανώς έχουμε στοιχεία για τη μείωση της ελληνικής παραγωγής. Η πορεία που  ακολουθεί είναι η ίδια. Δεν έχει αλλάξει η τάση. Αντίθετα, έχει επηρεαστεί από την αύξηση του κόστους των ρύπων, αλλά και από την εξάντληση των επιτρεπόμενων ωρών λειτουργίας των μονάδων.

Για τον λόγο αυτόν, από το Μάρτιο του 2020, όταν ξεκινήσαμε ως Συντονιστική Επιτροπή, καταρτίσαμε το Ειδικό Μεταβατικό Πρόγραμμα, μέρος του οποίου είναι το πρόγραμμα που συζητάμε σήμερα. Ήδη υλοποιούνται πολλά σημαντικά έργα, όπως τα έργα των τηλεθερμάνσεων. Η ΔΕΗ έχει προκηρύξει τον διαγωνισμό για τη νέα μονάδα ΣΗΘΥΑ, προχωρούν οι διαδικασίες κατασκευής του αγωγού που θα συνδέσει την πόλη της Πτολεμαΐδας με τη νέα μονάδα Πτολεμαΐδα 5, προχωρούν τα προγράμματα του Πράσινου, οι δράσεις που υλοποιούν άλλοι φορείς και οι οποίες δεν εντάσσονται σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, όπως π.χ. η ωρίμανση του αγωγού του ΔΕΣΦΑ ο οποίος θα φέρει το φυσικό αέριο στη Δυτική Μακεδονία, οι δράσεις της ΔΕΗ στα πεδία εξόρυξης λιγνίτη, η προετοιμασία των επενδυτικών σχεδίων – ξέρετε ότι τα επενδυτικά σχέδια θέλουν χρόνο ωρίμανσης. Με τον νέο Αναπτυξιακό Νόμο, ο οποίος, όπως προανέφερα, είναι σε δημόσια διαβούλευση και περιλαμβάνει πολύ ισχυρά κίνητρα, σχεδόν διπλάσια σε σχέση με αυτά που ισχύουν σήμερα, θα ενεργοποιηθεί ένας ολόκληρος επενδυτικός μηχανισμός. Πολύ ευχαρίστως να τα πούμε όλα αυτά κάποια άλλη στιγμή.

 

Ερώτηση: Γιατί δεν επιτρέπονται στο πρόγραμμα συνεργατικά σχήματα έτσι ώστε να δημιουργηθεί μια ομάδα π.χ. βιομάζας, και ένα δεύτερο πως είναι δυνατόν να μιλάμε για λαϊκά οφέλη και να χρηματοδοτείται μια καφετέρια και όχι ένα θερμοκήπιο;

Απάντηση: Δημιουργείται ένα ισχυρό αναπτυξιακό οικοσύστημα με διάφορα εργαλεία, όπως το Πρόγραμμα Δίκαιης Μετάβασης, τα Τομεακά και τα Περιφερειακά προγράμματα, το Πράσινο Ταμείο, το Ταμείο Ανάκαμψης. Κάθε ένα από αυτά έχει τη δική του στόχευση και μπορεί ανάλογα να στηρίξει επιχειρήσεις που δεν έχουν άμεση εξάρτηση από τη ΔΕΗ. Για παράδειγμα - το δανείζομαι από τον κ. Σταθόπουλο- μια επιχείρηση που φτιάχνει παγωτά δεν είναι επιλέξιμη για το συγκεκριμένο Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου, αλλά είναι ή θα είναι επιλέξιμη μέσα από μια ευρύτερη γκάμα προγραμμάτων του τρέχοντος ΕΣΠΑ, ή του επόμενου.

Τι είναι η διαφοροποίηση του παραγωγικού προτύπου; Είναι η δημιουργία προϋποθέσεων ώστε να γίνουν επενδύσεις σε τομείς που σήμερα είναι ατροφικοί, όπως ο πρωτογενής, ο τουρισμός, η βιομηχανία και η βιοτεχνία, το εμπόριο, η τεχνολογία κ.ά. Στον τεχνολογικό τομέα ήδη υλοποιούνται σημαντικές πρωτοβουλίες, όπως π.χ. η Ζώνη Καινοτομίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Το Πράσινο Ταμείο έχει ήδη χρηματοδοτήσει τις σχετικές μελέτες. Έτσι δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για τη διαφοροποίηση του παραγωγικού προτύπου. Αυτό λέγεται αναπτυξιακός σχεδιασμός, και για να εφαρμοστεί χρειάζεται ισχυρούς πόρους και εργαλεία. Ήδη έχουν εξασφαλιστεί 1,63 δισεκατομμύρια ευρώ για το Πρόγραμμα Δίκαιης Μετάβασης. Ο μισός σχεδόν προϋπολογισμός του Προγράμματος θα κατευθυνθεί σε δράσεις στήριξης της επιχειρηματικότητας.

 

Ερώτηση: Λοιπόν, πότε θα ξεκινήσουν τα έργα αποκατάστασης στα ορυχεία της ΔΕΗ και κατά πόσο θα επηρεαστούν από το γεγονός ότι οι λιγνιτικές μονάδες τελικά φαίνεται ότι είναι χρειαζούμενες σε περιόδους αιχμής, και ο ΑΔΜΗΕ έχει πει ότι δεν μπορούν να άκουγε, ισχύει αν δεν μπει αντιστοίχιση από κάποιες άλλες μονάδες. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι μέχρι και το 23 τίθεται ένα θέμα για την απόσυρση των μονάδων άρα και τη διάθεση των αγαθών στο ταμείο σας και την αξιοποίηση του πώς θα το αντιμετωπίσετε; Αν πράγματι τίθεται ένα θέμα και σε ποιο βαθμό;

Απάντηση: Είναι καθαρά ενεργειακό το ερώτημά σας και αφορά στο αρμόδιο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Θα επιχειρήσω, και ας με διορθώσει ο κ. Σταθόπουλος, ένα πρόχειρο λογαριασμό για τα χρήματα που αναμένουμε την περίοδο 2021 έως 2027 από το Πράσινο Ταμείο. Το συνολικό ποσό που μπορούμε να προσεγγίσουμε για τις λιγνιτικές περιοχές μπορεί να φθάσει  τα 280 εκατομμύρια ευρώ. Οι πόροι αυτό δεν «κλειδώνουν» όπως συμβαίνει με ένα πρόγραμμα του ΕΣΠΑ. Εξαρτώνται από τα έσοδα του Πράσινου Ταμείου από τα δικαιώματα ρύπων.

Κα Λιάγγου, δεν μπορώ να απαντήσω στο ενεργειακό σας ερώτημα. Θέλω όμως με την αφορμή αυτή, να διευκρινίσω ότι η απολιγνιτοποίηση είναι μια ενεργειακή διαδικασία, ενώ ο σχεδιασμός της δίκαιης μετάβασης, το πρόγραμμά μας δηλαδή, είναι μια αναπτυξιακή διαδικασία. Ως προς τα εδάφη, το Πρόγραμμα Δίκαιης Μετάβασης αφορά στο σύνολο της επικράτειας της Δυτικής Μακεδονίας και στο σύνολο της επικράτειας της Αρκαδίας και του Δήμου Οιχαλίας για τις δραστηριότητες διαφοροποίησης και όχι αποκατάστασης των εδαφών. Συνεπώς, δεν αναστατώνεται ο σχεδιασμός, ο δε χρονοπρογραμματισμός των αποκαταστάσεων των εδαφών με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης συνδέεται με εκτάσεις οι οποίες δεν χρησιμοποιούνται για εξόρυξη λιγνίτη.

Πότε θα ξεκινήσουν τα έργα αποκατάστασης, έχουμε καθόλου εικόνα;

Απάντηση: Δεν νομίζω ότι κάνουμε συνέντευξη για το ΣΔΑΜ. Τα έργα αποκατάστασης, έχουν ήδη ξεκινήσει από τη ΔΕΗ, για τα δικά της εδάφη, ενώ έχει ολοκληρωθεί και η σχετική προετοιμασία για τα εδάφη που θα περιέλθουν στο ελληνικό δημόσιο. Η σχετική προγραμματική συμφωνία θα υπογραφεί αμέσως μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου για τη δίκαιη μετάβαση.

 

Ερώτηση : Θα ήθελα λίγο να σας μεταφέρω μόνο αυτό το οποίο ως ερώτημα προκύπτει συνεχόμενα από περιοχή της Καστοριάς από τα Γρεβενά από τοπικούς επιχειρηματίες. Εάν είναι εύκολο, να διευκρινιστεί το ζήτημα των της πρόσβασης των επιχειρήσεων σε αυτά τα χρηματοδοτικά εργαλεία είναι γνωστές οι κουβέντες, που έχουν εκεί. Ο κύριος Μουσουρούλης το γνωρίζει πάρα πολύ καλά και από τα περιφερειακά συμβούλια, όχι μόνο και λέω ότι επιμένει ο κόσμος, ο κόσμος των επιχειρήσεων να ρωτάει αν δηλαδή αυτές οι περιοχές Γρεβενών Καστοριάς θα μπορούν να έχουν πρόσβαση και με τι ποσοστό στα χρηματοδοτικά αυτά εργαλεία που είναι μπροστά μας.

Απάντηση: Λοιπόν, να επιχειρήσω να διερμηνεύσω τον κύριο Παραρά. Ρώτησε εάν τα κίνητρα που θα ισχύσουν την επόμενη περίοδο μέσω του αναπτυξιακού νόμου, θα είναι ανταγωνιστικά μέσα στην επικράτεια της Δυτικής Μακεδονίας. Αυτό το ερώτημα απαντάται με την εξειδίκευση του Αναπτυξιακού Νόμου. Εκείνο που έχουμε εξασφαλίσει είναι ισχυρά κίνητρα για όλη την επικράτεια της Δυτικής Μακεδονίας - με την έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή των νέων στρατηγικών κατευθυντήριων γραμμών κρατικών ενισχύσεων για την περίοδο 2022 – 2027 - σχεδόν διπλάσια από το υφιστάμενα. Βεβαίως καταλαβαίνουν οι περισσότεροι ότι υπάρχουν οι άμεσα και έμμεσα επηρεαζόμενες περιοχές. Η εξισορρόπηση μπορεί να επιτευχθεί μέσα από τα υφιστάμενα και τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία που θα αναπτυχθούν στα νέα προγράμματα του ΕΣΠΑ.

 

Ερώτηση: θα ήθελα να ρωτήσω για την στοχοθεσία του προγράμματος, αποτυπώνεται και στον τίτλο του ότι σκοπός είναι να υποστηριχθούν οι επιχειρήσεις για την απεξάρτηση από τις οικονομικές δραστηριότητες γενικότερα, έστω και θεωρητικά θα ήθελα λιγάκι να μας πείτε πως αντιλαμβάνεστε αυτή την εξάρτηση σε σχέση με το που θα κατευθυνθούν αυτές οι δραστηριότητες, ξέρω ότι ενδεχομένως μπορεί να είναι νωρίς αλλά πως το αντιλαμβάνεστε, που πρέπει να πάνε και εάν το Πρόγραμμα το προβλέπει αυτό και εάν ακόμα προβλέπει και κάποιες υποχρεώσεις που ενδεχομένως οι επωφελούμενοι που θα εγκριθούν, θα έχουν κατά την υλοποίηση του Προγράμματος;

Απάντηση: Την απάντηση τη δίνουν οι προτάσεις που έχουν ήδη κατατεθεί. Οι περισσότερες αφορούν στον τομέα των κατασκευών, των τεχνικών δραστηριοτήτων και των μεταφορών. Είναι τρεις τομείς οι οποίοι θα πρωταγωνιστήσουν με την πλήρη εφαρμογή του Σχεδίου δίκαιης Μετάβασης. Οι ίδιες οι επιχειρήσεις έχουν δει προς που βλέπουν προς τα πού πρέπει να κινηθούν.

 

Ερώτηση: κ. Μουσουρούλη δεν ξέρω αν είναι αποκλειστικά δική σας αρμοδιότητα, αλλά γίνεται μια συζήτηση τελευταία εδώ τώρα έχει φτάσει και στο δικό σας γραφείο για την πιθανότητα επιδότησης της τιμής της τηλεθέρμανσης, όπως επιδοτούνται οι άλλες μορφές θέρμανσης, υπάρχει τέτοια συζήτηση, είναι στις αρμοδιότητές σας; Και αν είναι, είναι δυνατό να υπάρξει επειδή μιλάμε για επιδοτήσεις; Ευχαριστώ, αν έχω φύγει τελείως εκτός θέματος και εκτός αρμοδιότητας, ζητώ συγγνώμη.

Απάντηση : Συζητάμε για την ενίσχυση των επιχειρήσεων προκειμένου να διαφοροποιήσουν το προϊόν τους. Το ερώτημα σας αφορά στην ενεργειακή - τιμολογιακή πολιτική και στο αρμόδιο Υπουργείο Ενέργειας. Θα ήθελα όμως να πω για την τηλεθέρμανση ότι όσο μειώνεται το θερμικό φορτίο που δίνει ο λιγνίτης, τόσο δημιουργείται πρόβλημα. Γνωρίζετε καλά ότι είναι σε εξέλιξη ένα σχέδιο ενοποίησης των τηλεθερμάνσεων Κοζάνης, Πτολεμαΐδας, Αμυνταίου, το οποίο περιλαμβάνει και το ρυθμιστικό κομμάτι. Είναι όμως θέμα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

 

Ερώτηση: Μια ερώτηση τώρα από τον κ. Σοφιανίδη, αλλά και από εμάς τους υπόλοιπους δημοσιογράφους, θα δοθεί, μια γενική συνέντευξη Τύπου, για τα ΜΜΕ, για να δούμε το σχέδιο έτσι όπως, για να έχουμε ένα παράδειγμα, ξέρετε εμείς εδώ σε ένα πολύ μεγάλο σχέδιο να προτείνω στο ελληνικό που μας ενημερώνουν κατά τακτά διαστήματα, να διαφάνειες με ωραία βίντεο με τα χρονοδιαγράμματα. Θα δοθεί κάτι τέτοιο όμως; Θα γίνει μια τέτοια συνάντηση;

Απάντηση : Έχουμε ολοκληρώσει το σχεδιασμό του ΣΔΑΜ και προχωρούμε με το Πρόγραμμα Δίκαιης Μετάβασης. Από τον Σεπτέμβριο Πρόεδρος της Κυβερνητικής Επιτροπής και αρμόδιος για τη Δίκαιη Μετάβαση είναι ο Υπουργός, κ. Παπαθανάσης. Όπως είπα και πριν, αναμένεται η κατάθεση του νομοσχεδίου που οργανώνει το σύστημα διαχείρισης και υλοποίησης της Δίκαιης Μετάβασης και του Προγράμματος, δηλαδή την διαχειριστική αρχή και την ανώνυμη εταιρεία. Με αυτή την ευκαιρία θα παραχωρηθεί συνέντευξη τύπου από τον αρμόδιο Υπουργό.

Για να παρακολουθήσετε ολόκληρη τη συνέντευξη τύπου πατήστε εδώ.


Συνημμένα στα αρχεία θα βρείτε τις διαφάνειες που προβλήθηκαν.