Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Η Στρατηγική Ψηφιακού Μετασχηματισμού για τη Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση (Στρατηγική ΨΜ ΔΑΜ) αποτελεί ένα πλήρες και συγκροτημένο κείμενο στρατηγικής που περιλαμβάνει ένα Επιχειρησιακό Σχέδιο στη λογική ενός οδικού χάρτη υλοποίησης ενδεικτικών παρεμβάσεων για την επίτευξη των στρατηγικών στόχων του ΨΜ ΔΑΜ.

Θα βρείτε στην υποενότητα αυτή τα σχετικά έγγραφα για το σχέδιο (εδώ)

και τη συνοπτική παρουσίαση για τους άξονες παρέμβασης και τους στόχους.(εδώ)