Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε τη θέσπιση του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε στις 18/05/2021 σε ψήφισμα του τη θέσπιση του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης με 615 ψήφους υπέρ, 35 κατά και 46 αποχές.

Τεσσερα βασικά σημεία χαρακτηρίζουν τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου:

  • Έμφαση στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες, στις εξόχως απόκεντρες περιοχές και στα νησιά

  • Προϋπόθεση για τη χρηματοδότηση η δέσμευση για κλιματική ουδετερότητα έως το 2050

  • Καμία χρηματοδότηση για επενδύσεις στους τομείς της καύσης απορριμμάτων και των ορυκτών καυσίμων

  • «Μηχανισμός οικολογικής επιβράβευσης» για τις χώρες που θα επιτύχουν ταχύτερα τους στόχους.

Το πακέτο περιλαμβάνει 7,5 δισ. ευρώ από το μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027 και επιπλέον 10 δισ. ευρώ από το Σχέδιο Ανάκαμψης της ΕΕ.  Για να μπορεί να χρηματοδοτηθεί ένα πρόγραμμα, θα πρέπει είτε να στοχεύει στην ενίσχυση της οικονομικής ποικιλομορφίας, στον οικονομικό αναπροσανατολισμό ή στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, είτε να συμβάλλει στη μετάβαση σε μια βιώσιμη, κλιματικά ουδέτερη και κυκλική ευρωπαϊκή οικονομία.

Ο εισηγητής Μανώλης Κεφαλογιάννης (ΕΛΚ, Ελλάδα) δήλωσε: «Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στέλνει ισχυρό πολιτκό σήμα: οι κοινωνικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις της ενεργειακής μετάβασης στις περιοχές που πλήττονται περισσότερο θα πρέπει να αντιμετωπιστούν. Κινούμαστε προς μια νέα, πράσινη εποχή για την Ευρώπη χωρίς να αφήσουμε κανέναν πίσω».

Επόμενα βήματα

Μόλις το Συμβούλιο εγκρίνει επίσημα τη συμφωνία, ο κανονισμός θα τεθεί σε ισχύ 20 ημέρες μετά τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ:

 

Αρχείο