Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

 

Στην υπό ενότητα αυτή θα βρείτε τις πληροφορίες που αφορούν στο σχεδιασμό και την εφαρμογή του Ειδικού Μεταβατικού Προγράμματος Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης-ΕΜεΠΔΑΜ.Το ΕμεΠΔΑΜ διαρθρώνεται σε έξι Άξονες Προτεραιότητας, με στόχο την κάλυψη των άμεσων αναγκών κατά το μεταβατικό διάστημα μέχρι την πλήρη ενεργοποίηση του Προγράμματος Δίκαιης Μετάβασης της περιόδου 2021-2027. Το πρόγραμμα αξιοποιεί τις δυνατότητες του ΕΣΠΑ 2014-2020, του Πράσινου Ταμείου καθώς και άλλων χρηματοδοτικών πηγών όπως το Ταμείο Ανάκαμψης.