Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Εννέα επιπλέον επενδυτικά σχέδια συνολικής δημόσιας δαπάνης 1.274.304,00€  €. εντάχθηκαν σε συνέχεια της 2ης αξιολόγησης των προτάσεων που υποβάλλονται στo «Πρόγραμμα Στήριξης και Ενίσχυσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στις ΠΕ Κοζάνης, Φλώρινας και στο Δήμο Μεγαλόπολης (ΠΕ Αρκαδίας» με πόρους του Πράσινου Ταμείου.

Από τους 9 νέους Δικαιούχους που εντάσσονται στη Δράση, 5 (πέντε) Δικαιούχοι είναι εργολάβοι που θα υλοποιήσουν επενδυτικά σχέδια δημόσιας δαπάνης (επιχορήγησης) 708.800,00 € και 4 (τέσσερις) Δικαιούχοι είναι υπεργολάβοι που θα υλοποιήσουν επενδυτικά σχέδια δημόσιας δαπάνης (επιχορήγησης) 565.504,00,00€.

Συνολικά έως σήμερα έχουν ενταχθεί  23 επενδυτικά σχέδια ισάριθμων Δικαιούχων επιχειρήσεων με συνολική δημόσια δαπάνη (επιχορήγηση) 3.467.432,80 €.

H υποβολή και αξιολόγηση αιτήσεων συνεχίζεται. Σημειώνεται ότι η διαδικασία αξιολόγησης και ένταξης των επενδυτικών σχεδίων είναι άμεση, αντικειμενική και απλοποιημένη. Οι αιτήσεις χρηματοδότησης αξιολογούνται με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής τους στο ΠΣΚΕ.

 

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το σχετικό Δελτίο Τύπου σε αρχείο.

Image
Πρόγραμμα Στήριξης και Ενίσχυσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων