Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ιδιαίτερα αυξημένο είναι το ενδιαφέρον των υποψήφιων επενδυτών για το «Πρόγραμμα Στήριξης και Ενίσχυσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων», με πόρους του Πράσινου Ταμείου

Σύμφωνα με στοιχεία του ΕΦΕΠΑΕ μέχρι τις 26/11/2021 και ώρα 17:00, έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά 61 αιτήσεις χρηματοδότησης με αιτούμενη δημόσια δαπάνη 8.286.432,80 ποσοστό 85% της συνολικής διαθέσιμης δημόσιας δαπάνης 9.748.717,73€.

Οι αιτήσεις αφορούν σε όλες τις περιοχές εφαρμογής του Προγράμματος δηλαδή τις ΠΕ Κοζάνης, ΠΕ Φλώρινας και το Δήμο Μεγαλόπολης.

 

Image
Πρόγραμμα Στήριξης και Ενίσχυσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων