Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Πρόσκληση για την Υποβολή Προτάσεων «Αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης με συστήματα φυσικού αερίου στην πόλη της Μεγαλόπολης»

Ένα ακόμα έργο του Ειδικού Μεταβατικού Προγράμματος Δίκαιης Μετάβασης 2020-2023 υλοποιείται. Το έργο έχει προϋπολογισμό 12 εκατ. ευρώ και αφορά στην επιχορήγηση του κόστους της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου κατοικιών της Μεγαλόπολης και έχουν δυνατότητα σύνδεσης με το υπό κατασκευή δίκτυο φυσικού αερίου στην περιοχή. Ειδικότερα, το έργο αφορά στην επιχορήγηση του κόστους της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου σε κατοικίες εφόσον πραγματοποιείται αντικατάσταση των υφιστάμενων συστημάτων θέρμανσης, τα οποία είτε χρησιμοποιούν ως καύσιμο πετρέλαιο ή άλλα στερεά συμβατικά καύσιμα, είτε συνδέονται με το σύστημα τηλεθέρμανσης που σήμερα λειτουργεί στην πόλη της Μεγαλόπολης.

Συγκεκριμένα, μόλις εκδόθηκε από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» η πρόσκληση για τη χρηματοδότηση του έργου με Δικαιούχο την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Τομέα Ενέργειας. Η προκήρυξη προς τους πολίτες θα εκδοθεί το αμέσως επόμενο διάστημα ώστε να  επιχορηγηθούν οι δαπάνες που αφορούν στην προμήθεια και εγκατάσταση καυστήρα, λέβητα, σωληνογραμμής φυσικού αερίου, συστήματος απαγωγής καυσαερίων, υλικών / εξαρτημάτων / αυτοματισμών εγκατάστασης και σύνδεσης, στις εργασίες εσωτερικής εγκατάστασης, στη μελέτη και την επίβλεψη των εργασιών.

Η αφετηρία του έργου είναι το Μνημόνιο Κατανόησης και Στρατηγικής Συνεργασίας που καταρτίστηκε και υπογράφηκε στις 05 Ιουνίου 2020 μεταξύ του Δήμου, της Συντονιστικής Επιτροπής Δίκαιης Μετάβασης και των εκπροσώπων όλων των εμπλεκόμενων φορέων σε εθνικό και τοπικό επίπεδο.

Δείτε εδώ την πρόσκληση.