Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Σύνθεση Συντονιστικής Επιτροπής

Η Συντονιστική Επιτροπή  αποτελείται από τον Πρόεδρό της και Συντονιστή του ΣΔΑΜ, τον Γενικό Γραμματέα Οικονομικής Πολιτικής, τον Γενικό Γραμματέα Δημόσιων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, τον Γενικό Γραμματέα Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών, τον Γενικό Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, τον Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας,  τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΔΕΗ Α.Ε. και τον Διοικητή του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.).